บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เป็นผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้งลิฟต์ ดำเนินงานโดยกลุ่มวิศวกรคนไทยในส่วนงานบำรุงรักษาและงานปรับปรุงลิฟต์ บันไดเลื่อน ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า ECG Elevanic

 


Pattama Prasangsuk
2 July 2010

 


Date : 2008-12-25 13:52:55 Update : 2010-07-02 17:05:33 View : 1,790ประเภทพอร์ตฟอริโอ Portfolio